سبز سازان فعالیت خود را از سال 1375 با تکیه بر دانش و تخصص ساخت گلخانه های کوچک و بزرگ شروع کرد، و همواره تلاش کرده به بهترین سطح ممکن در ساخت و فروش تجهیزات گلخانه ای دست پیدا کند.

لوگوی سبز سازان